Pravila nagradnog natječaja

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

 

Članak 1: ORGANIZATOR

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom: Dobra prilika za odlične nagrade (u daljnjem tekstu Natječaj) je trgovačko društvo CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Hrvatska, 10000 Zagreb, OIB: 26187994862 (u daljnjem tekstu Organizator).

 

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Natječaj se provodi u svrhu promocije programa Dobra prilika, na dan 23. srpnja 2020. godine i završava  24. srpnja 2020. godine te se odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.  

 

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj stranici Organizatora www.crosig.hr

 

Članak 4. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi korisnici programa Dobra prilika (korisnik: klijent koji se registrirao u Program i na kojeg se primjenjuju Opći uvjeti za korisnike programa Dobra prilika, u daljnjem tekstu: korisnik), fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem i adresom u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora i agencije 404. Pravo na nagradu nemaju korisnici Dobre prilike koji su u prethodna četiri natječaja osvojili nagradu.

 

Članak 5. KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

                                             

Nagradni natječaj održat će se na način da će se korisnicima pripremiti kviz znanja s pitanjima u vezi s korištenjem programa Dobra prilika. Kviz znanja će korisnici primiti putem newslettera koji će Organizator poslati putem e-pošte i SMS-a, na kontakte koje su korisnici naveli pri registraciji u program Dobra prilika. Stotinu korisnika koji najbrže točno dogovore na pitanja osvojit će Crodux karticu za gorivo s raspoloživim iznosom od 100,00 kn (slovima: sto kuna). Nagradu nije moguće zamijeniti za druge proizvode ili novac.

Sudionici su dužni dati istinite, točne i potpune kontakt podatke o sebi i suglasni su da se podaci koje pruže pohrane i koriste isključivo u svrhu održavanja ovog Natječaja. 

Članak 6: FOND NAGRADA KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR

U fondu nagrada je stotinu kartica za gorivo pojedinačne vrijednosti 100,00 kn (slovima: sto kuna).

Ukupna vrijednost svih stotinu nagrada je 10.000,00 kn (slovima: deset tisuća kuna).

 

Članak 7. OBJAVA DOBITNIKA

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem e-pošte do 31. srpnja 2020. godine, a njihova će imena biti objavljena na internetskoj stranici Organizatora www.crosig.hr. Dobitnik je suglasan da se njegovo ime javno objavi.

Nagrade će dobitnicima biti dostavljene na adresu koju su naveli u kontakt obrascu natječaja do 20. kolovoza 2020. godine. Organizator nije dužan dostaviti nagradu dobitniku koji je obaviješten, a nije preuzeo pošiljku.

 

Članak 8. POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave putem kontakt obrasca nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Korisnici Dobre prilike su dužni u kontakt obrascu natječaja navesti broj kartice Dobre prilike, osim u slučaju korisnika koji su se registrirali u posljednjih 30 dana, koji mogu u obrascu navesti „Novi“, ako karticu još nisu primili.

 

Članak 9: PUBLICITET I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u Natječaju sudionici su suglasni s tim da Organizator obrađuje i prikuplja njihove osobne podatke. Osobni podaci sudionika obrađivat će se isključivo sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, u svrhu provođenja Natječaja te na način kako je definirano Općim uvjetima za korisnike programa Dobra prilika (čl. VIII. Zaštita osobnih podataka).

Sudionici u svakom trenutku mogu zahtijevati da im se omogući uvid u njihove osobne podatke, kao i zahtijevati njihovu dopunu, ispravku i brisanje odnosno mogu povući suglasnost za njihovu daljnju obradu slanjem takvog zahtjeva Organizatoru, na e-mail adresu dobra.prilika@crosig.hr. Sudionik prihvaća da korištenje nekog od navedenih prava može imati za posljedicu nemogućnost daljnjeg sudjelovanja u Natječaju.

Članak 10. OGRANIČENJA I ODRICANJA

Sudionici koji sudjeluju u Natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

 

Članak 11. PREKID NATJEČAJA

Natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a u tom se slučaju oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. Sudionici će o prekidu Natječaja biti obaviješteni putem e-pošte.

 

Članak 12. SUGLASNOST S PRAVILIMA NATJEČAJA

Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni putem e-pošte i internetske stranice organizatora 

www.crosig.hr