CO Invest Life

Financijski zbrinite najbliže u slučaju da vam se nešto dogodi, uz mogućnost postizanja viših prinosa kroz ulaganje putem investicijskog fonda.

Zašto ugovoriti osiguranje CO Invest Life?

CO Invest Life je investicijsko osiguranje života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja, a predstavlja kombinaciju police Croatia životnog osiguranja i ulaganja na tržištu kapitala putem PBZ Global fonda - UCITS fonda PBZ Investa d.o.o.


 • Financijska podrška vašim najbližima
 • Široko pokriće u slučaju smrti osiguranika
 • Mogućnost postizanja viših prinosa*, jer objedinjuje životno osiguranje i ulaganje na tržištu kapitala putem investicijskog fonda

*Ugovaratelj snosi rizik ulaganja te mora biti spreman i na moguće gubitke. PBZ Invest d.o.o., Croatia osiguranje d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Republika Hrvatska ne jamče zaštitu uloženog iznosa i ostvarivanje prinosa.

Što je pokriveno?

 • Isplata osiguranog iznosa u slučaju smrti uslijed bolesti, uvećanog za vrijednost referentnog broja udjela* u fondu
 • Isplata dvostrukog osiguranog iznosa u slučaju smrti uslijed nesretnog slučaja, uvećanog za vrijednost referentnog broja udjela* u fondu
 • Isplata trostrukoga osiguranog iznosa u slučaju smrti uslijed  prometne nezgode,  uvećanog za vrijednost referentnog broja udjela* u fondu
 • Isplata vrijednosti referentnog broja udjela* u fondu u slučaju doživljenja, odnosno isteka police

*Vrijednost referentnog broja udjela na određeni dan dobiva se tako da se broj udjela pomnoži s cijenom udjela fonda na taj dan.

CO Invest Life polica je osiguranje s dodatnim mogućnostima jer uključuje:

 • Osigurateljni dio

  pokriće za rizik smrti uslijed bolesti, nesretnog slučaja ili prometne nezgode

 • Investicijski dio

  novčana vrijednost isplate ovisi o kretanju cijene udjela PBZ Global fonda

Korisne informacije

 • Tko može biti osiguranik

  Zdrave osobe od 18 do 65 godina te osobe starije od 65 godina uz liječnički pregled

 • Trajanje osiguranja

  5 godina

 • Minimalna premija

  2.500 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja

 • Dinamika plaćanja

  Jednokratno 

 • Kako se ulaže moja premija

  Uplaćena premija osiguranja umanjena za ukupne troškove osigurateljnog pokrića u iznosu od 3,95% upotrebljava se za ulaganje u PBZ Global investicijski fond

 • Gdje mogu pregledati Prospekt i pravila PBZ Global fonda

  Prospekt i pravila PBZ Global fonda te Ključni podaci za ulagatelje dostupni su na stranici PBZ Invest

 • Gdje mogu pratiti prinose i kretanje cijene udjela PBZ Global fonda

  Na stranici PBZ Invest možete pratiti prinose te kretanje cijene udjela PBZ Global fonda

 • Gdje mogu ugovoriti osiguranje

  U poslovnicama Privredne banke Zagreb

Dokumenti