CO Invest Life

Financijski zbrinite najbliže u slučaju da vam se nešto dogodi, uz mogućnost postizanja viših prinosa kroz ulaganje putem investicijskog fonda.

CO Invest Life je investicijsko osiguranje života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja, a predstavlja kombinaciju police Croatia životnog osiguranja i ulaganja na tržištu kapitala putem PBZ Global fonda - UCITS fonda PBZ Investa d.o.o.

 • Financijska podrška vašim najbližima
 • Široko pokriće u slučaju smrti osiguranika
 • Mogućnost postizanja viših prinosa*, jer objedinjuje životno osiguranje i ulaganje na tržištu kapitala putem investicijskog fonda

*Ugovaratelj snosi rizik ulaganja te mora biti spreman i na moguće gubitke. PBZ Invest d.o.o., Croatia osiguranje d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Republika Hrvatska ne jamče zaštitu uloženog iznosa i ostvarivanje prinosa. 

Što je pokriveno?

 • Isplata osiguranog iznosa u slučaju smrti uslijed bolesti, uvećanog za vrijednost referentnog broja udjela* u fondu
 • Isplata dvostrukog osiguranog iznosa u slučaju smrti uslijed nesretnog slučaja, uvećanog za vrijednost referentnog broja udjela* u fondu
 • Isplata trostrukoga osiguranog iznosa u slučaju smrti uslijed  prometne nezgode,  uvećanog za vrijednost referentnog broja udjela* u fondu
 • Isplata vrijednosti referentnog broja udjela* u fondu u slučaju doživljenja, odnosno isteka police

*Vrijednost referentnog broja udjela na određeni dan dobiva se tako da se broj udjela pomnoži s cijenom udjela fonda na taj dan.

CO Invest Life polica je osiguranje s dodatnim mogućnostima jer uključuje:

 • Osigurateljni dio

  pokriće za rizik smrti uslijed bolesti, nesretnog slučaja ili prometne nezgode

 • Investicijski dio

  novčana vrijednost isplate ovisi o kretanju cijene udjela PBZ Global fonda

Korisne informacije

 • Tko može biti osiguranik

  Zdrave osobe od 18 do 65 godina te osobe starije od 65 godina uz liječnički pregled

 • Trajanje osiguranja

  5 godina

 • Minimalna premija

  2.500 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja

 • Dinamika plaćanja

  Jednokratno 

 • Kako se ulaže moja premija

  Uplaćena premija osiguranja umanjena za ukupne troškove osigurateljnog pokrića u iznosu od 3,95% upotrebljava se za ulaganje u PBZ Global investicijski fond

 • Gdje mogu pregledati Prospekt i pravila PBZ Global fonda

  Prospekt i pravila PBZ Global fonda te Ključni podaci za ulagatelje dostupni su na stranici PBZ Invest

 • Gdje mogu pratiti prinose i kretanje cijene udjela PBZ Global fonda

  Na stranici PBZ Invest možete pratiti prinose te kretanje cijene udjela PBZ Global fonda

 • Gdje mogu ugovoriti osiguranje

  U poslovnicama Privredne banke Zagreb

Dokumenti