Informacije o zaštiti osobnih podataka nagradna igra Dobra prilika

Svrha obrade i pravna osnova za obradu

Vaše osobne podatke (ime i prezime i korisnički podaci putem kojih provodite prijavu u self care moblinoj aplikaciji Moja Croatija te adresa onda kada je ista nužna u svrhu dostave nagrade) prikupljamo i obrađujemo u svrhu organizacije i provođenja nagradne igre „Dobra prilika“.

 

U skladu sa Zakonom o igrama na sreću sudionik u nagradnoj igri je fizička osoba koja prihvaća i ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri utvrđene pravilima priređivača te radi sudjelovanja u nagradnoj igri sudionik pristaje na davanje svojih osobnih podataka. Pravna osnova za obradu Vaših podataka je Vaša prijava za sudjelovanje u nagradnoj igri koju mogu podnijeti registrirani korisnici self care mobilne aplikacije Moja Croatia, korisnici programa Dobra Prilika, uz prihvaćanje Pravila nagradne igre.

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo i zbog toga jer su nam neophodni kako bismo poštovali naše obveze utemeljene Zakonom o igrama na sreću i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara u skladu s kojima je Priređivač dužan nagradnu igru organizirati tako da se na javnom izvlačenju nagrada obvezno izvuku dobitnici svih nagrada, a utvrđeni nagradni fond da se u cijelosti podijeli sudionicima nagradne igre.

 

Primatelji osobnih podataka

Radi ispunjavanja svrhe javnog izvlačenja te utvrđenim legitimnim interesom Priređivača dobitnici nagradne igre biti će objavljeni na web stranicama CROATIA osiguranja d.d. (ime i prezime i mjesto stanovanja) i unutar self care  mobilne aplikacije Moja Croatia do ispunjenja svrhe.. .Obrada Vaših podataka temeljem naših legitimnih interesa podliježe posebnim pravilima koja Vam omogućavaju da u svakom trenutku podnesete prigovor na takvu obradu.

 

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Vaše osobne podatke čuvat ćemo do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni i u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Koja su Vaša prava

·    pravo na pristup – imate pravo u svakom trenutku kontaktirati nas i dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje imate pravo u svezi zaštite osobnih podataka. CROATIA osiguranje d.d. Vam osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, a za sve dodatne kopije koje zatražite, možemo Vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

·    pravo na ispravak – ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni, u bilo kojem trenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ukoliko su oni nepotpuni, imate ih pravo dopuniti;

·    pravo na brisanje – imate pravo od nas tražiti brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose ukoliko više ne postoji pravna osnova za daljnju obradu i pohranu.

·    pravo na ograničenje obrade – možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

·    ako osporavate točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koji nam omogućuje provjeru točnosti tih podataka,

·    ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umjesto toga tražite ograničenje uporabe tih podataka,

·    ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva,

·    ako ste uložili prigovor na obradu dok se prigovor ne riješi.

·    pravo na prigovor - u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na našim legitimnim interesima, uključujući izradu profila ili ako Vaše podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga;

·    pravo na pritužbu – ukoliko smatrate da smo obradom Vaših osobnih podataka prekršili Opću uredbu o zaštiti podataka ili druge propise u svezi zaštite osobnih podataka, molimo da se obratite našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka kako bismo razjasnili sporna pitanja. Svakako imate pravo podnijeti pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadzornom tijelu unutar EU;

·    pravo na povlačenje privole - kad se obrada temelji na privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Navedeno možete učiniti na isti način kako ste i dali privolu, kao i putem e-maila: info@crosig.hr ili na info telefon 072 001884;

 

 

                              Ostvarenje navedenih prava možete zatražiti na sljedeće kontakte:

                              Službenik za zaštitu podataka: putem e-maila na zastitapodataka@crosig.hr

                              Korisnička podrška: putem e-maila na info@crosig.hr  ili na info telefon 072 001884

                              Na adresi CROATIA osiguranje d.d. Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb te u svakoj našoj poslovnici.

U slučaju dvojbe, možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta, a čime štitimo Vaša prava i privatnost. Ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, možemo naplatiti administrativnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu. Ako zahtjev podnesete elektroničkim putem, osim ako ne zatražite drugačije, informacije Vam pružamo u uobičajenom elektroničkom obliku.