Pritužbe

Pritužba je izjava nezadovoljstva upućena Društvu za osiguranje, a odnosi se na pružanje usluga osiguranja odnosno izvršenja obveza iz ugovora o osiguranju.

Pritužba može biti podnesena zbog:

 • Postupanja Društva odnosno osobe koja za Društvo obavlja poslove zastupanja u osiguranju
 • Odluke Društva u vezi s ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju
 • Postupanja Društva u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju

Dostava pritužbe:

 • Elektroničkom poštom na prituzbe@crosig.hr
 • Na adresu Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb
 • Osobno u poslovnici Društva uz popunjenu Izjavu nezadovoljstva

Pritužba treba sadržavati:

 • Ime, prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba
 • Razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe
 • Dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza
 • Datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa
 • Punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku
 • Na Vašu pritužbu odgovorit ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka pritužbe, a iznimno, kada se odgovor ne može dati unutar roka, obavijestit ćemo Vas i naznačiti kada će istraga vjerojatno biti dovršena i kada će biti odgovoreno na pritužbu

Podnesite pritužbu

Priložite dokument

*Ograničena veličina dokumenta je 8 MB

Slanjem upita potvrđujete da ste u Informaciji o zaštiti osobnih podataka upoznati o njihovoj pohrani, čuvanju i obradi, te svojim ostalim pravima vezanima uz zaštitu osobnih podataka.