Prijava štete

Štetu možete prijaviti 24h dnevno, 7 dana u tjednu putem broja 072 00 1884 ili ispunjavanjem jednostavne online forme.

Prijava štete

Proces prijave i obrade

1

Prijava

2

Povratna informacija

3

Obrada i procjena

4

Odluka

Što možete očekivati nakon prijave štete?

1

Dobivate broj predmeta i djelatnika koji je zadužen za obradu

2

U svakom trenutku moći ćete nas kontaktirati informirati se

3

Moći ćete nam slati prijedloge, prigovore i pritužbe

4

Ako je zahtjev osnovan, isplaćuje vam se naknada