Opći uvjeti za korisnike programa Dobra prilika

Opći uvjeti za korisnike programa Dobra prilika
 

I. POJAŠNJENJE POJMOVA KOJE UPOTREBLJAVAMO U OPĆIM UVJETIMA

U ovim Općim uvjetima za korisnike programa Dobra prilika (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) upotrebljavaju se pojmovi koji imaju sljedeće značenje:

Dobra prilika: je program kojim CROATIA osiguranje d.d. (u daljnjem tekstu: CROATIA osiguranje) svojim klijentima (ugovarateljima osiguranja) omogućava pogodnosti u obliku popusta pri kupnji proizvoda ili pružanju usluga kod partnera Dobre prilike;

Korisnik: klijent CROATIA osiguranja koji se registrirao u Dobru priliku i na kojeg se primjenjuju Opći uvjeti;

Važeća polica osiguranja: pisana isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju u kojoj trajanje osiguranja nije isteklo; istekom police osiguranja prestaju i prava na korištenje pogodnosti Dobre prilike;

Pristupnica za Dobru priliku: izjava klijenta CROATIA osiguranja kojom prihvaća Opće uvjete;

Korisnička kartica: identifikacijska isprava Dobre prilike u fizičkom ili digitalnom obliku (u daljnjem tekstu: Kartica), koja glasi na Korisnika, a izdala ju je CROATIA osiguranje;

Pogodnosti: korištenje popusta na kupnju proizvoda ili pružanja usluga kod Partnera i sudjelovanje u nagradnim igrama na koje Korisnik Dobre prilike ima pravo;

Partner: trgovačko društvo s kojim je CROATIA osiguranje sklopila ugovor o poslovnoj suradnji za korištenje pogodnosti Dobre prilike.  
 

II. TKO IMA PRAVO KORISTITI DOBRU PRILIKU

Pravo na korištenje Dobre prilike ima klijent CROATIA osiguranja, fizička osoba, koja ima važeću najmanje 1 (jednu) policu osiguranja od sljedećih vrsta osiguranja:

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti

Automobilski kasko

Kasko osiguranje brodica i jahti

Croatia Imovina

Zdravstveno osiguranje: Dopunsko zdravstveno osiguranje i/ili Dodatno zdravstveno osiguranje

Životno osiguranje:  Štedno osiguranje djece, Krug života – doživotno osiguranje za slučaj smrti, Mješovito životno osiguranje (PREMIUM osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja s dodatnim osiguranjem za slučaj smrti zbog nesretnog slučaja, EXCLUSIVE osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja s jednokratnom uplatom premije, BASIC osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja), Riziko PLUS osiguranje za slučaj smrti, CROATIA SENIOR osobna renta s određenim trajanjem, CROATIA STIPENDIJA osobna renta s određenim trajanjem.

Klijenti CROATIA osiguranja koji imaju ugovorenu policu Laqo osiguranja nemaju pravo na registraciju u Dobru priliku.
 

III. KAKO BISTE KORISTILI POGODNOSTI DOBRE PRILIKE, PRVO SE MORATE REGISTRIRATI

Ako klijent CROATIA osiguranja zadovoljava uvjete za uključivanje u Dobru priliku, može se registrirati na sljedeće načine:

a) aktiviranjem Dobre prilike u mobilnoj aplikaciji Moja Croatia;

b) slanjem e-maila na dobra.prilika@crosig.hr,

c) putem pristupnice kod posrednika u CROATIA osiguranju.

Klijent CROATIA osiguranja registracijom prihvaća Opće uvjete i daje suglasnost za uključivanje u Dobru priliku. Registracija i sudjelovanje u Dobroj prilici se ne naplaćuju.

Pravo na korištenje pogodnosti prestaje u trenutku kada Korisnik nema niti jednu važeću policu osiguranja iz točke II. Općih uvjeta, a Korisnik će o istom biti obaviješten putem maila-a ili telefona (sms ili viber poruke) najkasnije 30 (trideset)  dana od dana kada je isteklo pravo na korištenje pogodnosti.

Pravo na korištenje pogodnosti nastavit će se u trenutku kad Korisnik ugovori barem 1 (jednu) policu osiguranja iz točke II. Općih uvjeta.

Korisnik ima pravo otkazati korištenje Dobrom prilikom u svakom trenutku putem e-maila na dobra.prilika@crosig.hr ili telefonski na broj 072 00 1884.
 

IV. NAKON REGISTRACIJE DOBIVATE KARTICU DOBRE PRILIKE

Izdavatelj Kartice je CROATIA osiguranje:

— Kartica u digitalnom obliku nalazi se u sklopu mobilne aplikacije Moja Croatia i Korisnik se njome može početi koristiti odmah, a najkasnije 24 sata nakon uspješno provedene registracije u Dobru priliku;

— Korisnik može zatražiti izdavanje Kartice u fizičkom obliku te se takva Kartica Korisniku izdaje besplatno i dostavlja na adresu u roku od 30 dana od dana registracije u Dobru priliku.

CROATIA osiguranje ne odgovara za dostavu Kartice u fizičkom obliku na pogrešnu adresu ako Korisnik prilikom registracije nije naveo točne podatke. CROATIA osiguranje ne odgovara za nepreuzetu poštu ako je Korisnik o njoj obaviješten, a nije preuzeo pošiljku. Kartica se izdaje na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva CROATIA osiguranja. Kartica Dobre prilike nije prenosiva i njome se može koristiti isključivo Korisnik. Kartica Korisnika ne obvezuje na kupnju te nije sredstvo plaćanja, već služi isključivo kao sredstvo identifikacije za ostvarenje prava na pogodnosti Dobre prilike.
 

V. GDJE I KAKO UPOTREBLJAVATI KARTICU DOBRE PRILIKE

Korisnik Karticu može koristiti na prodajnim mjestima Partnera. Popis Partnera i pogodnosti u svakom trenutku Korisnici mogu vidjeti:

 — Na web stranici www.crosig.hr;

— U mobilnoj aplikaciji Moja Croatia.

Partneri samostalno određuju trajanje, visinu, broj i vremensko ograničenje pogodnosti. Za kvalitetu i ispravnost proizvoda, odnosno za izvršenje usluga  koje je Korisnik realizirao kao pogodnost Dobre prilike, isključivo i u cijelosti odgovara Partner, sukladno primjenjivim zakonskim propisima.

Kako bi Korisnici mogli ostvariti pogodnosti Dobre prilike, moraju se identificirati Karticom (digitalnom ili fizičkom) na prodajnom mjestu Partnera.

Digitalna Kartica se koristi na dva načina:

1. Kod Partnera koji imaju ograničen iznos popusta, djelatnik Partnera će na prodajnom mjestu skenirati Karticu u aplikaciji Moja Croatia;

2. Kod Partnera koji nemaju ograničen iznos popusta, Korisnik će djelatniku Partnera pokazati kod za popust koji se nalazi u aplikaciji Moja Croatia.

Kartica u fizičkom obliku na poleđini sadrži barkod, koji će djelatnik Partnera na prodajnom mjestu Partnera skenirati kako bi provjerio prava Korisnika na pogodnost.

 

VI. ZA ŠTO MI KAO VLASNIK DOBRE PRILIKE NISMO ODGOVORNI

Prava i obveze Korisnika koja nastaju iz obavljenih kupovina ostvaruju se isključivo kod Partnera Dobre prilike. Kupoprodajni ugovor za proizvode i/ili usluge sklapa se i  primjenjuje isključivo između Korisnika i Partnera Dobre prilike, koji takvim ugovorima određuju svoja prava i obveze.

 Sve moguće zahtjeve Korisnika u slučaju materijalnih i/ili pravnih nedostataka za kupljene proizvode Partnera ili izvršene usluge  od strane  Partnera, kao i zahtjeva za eventualnu naknadu štete  u svezi proizvoda i/ili usluga Partnera moguće je ostvariti isključivo prema Partneru Dobre prilike.

CROATIA osiguranje, kao vlasnik Dobre prilike, ne odgovara za štetu nastalu:

1.       Zbog okolnosti koje su nastale radnjom i/ili propustom Partnera.

2.       Zbog kvalitete i/ili ispravnosti kupljenog proizvoda, odnosno za izvršenje usluga od strane Partnera.

3.       Kao posljedica neispunjenja, djelomičnog ili neurednog ispunjenja obveza Partnera u realizaciji pogodnosti.

4.       Zbog tehničkih smetnji radi kojih  Korisnik privremeno nije mogao ostvariti pogodnost kod Partnera.

CROATIA osiguranje ne odgovara za točnost podataka koje je Korisnik naveo u Pristupnici za registraciju u Dobru priliku.
 

VII. AKO SE NEŠTO DOGODI VAŠOJ KARTICI, BESPLATNO ĆEMO VAM IZDATI NOVU

Gubitak, tehničku neispravnost (npr. oštećenje kartice) ili krađu Kartice Korisnik je dužan prijaviti CROATIA osiguranju putem e-maila info@crosig.hr ili pozivom Kontaktnom centru 072 00 1884. Na zahtjev Korisnika izdat će se nova Kartica bez naknade troškova. CROATIA osiguranje ima pravo zatražiti naknadu troškova u slučaju višestrukih zahtjeva za izdavanje nove Kartice od strane istog Korisnika.
 

VIII. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, OIB 26187994862 kao voditelj obrade osobnih podataka štiti privatnost Korisnika. Osobni podaci Korisnika obrađuju se temeljem registracije Korisnika u Dobru Priliku sukladno Općim uvjetima. Osobni podaci Korisnika prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Dobre Prilike na sljedeće načine:

Ø  Registracija Korisnika uključuje obradu osobnih podataka kao što su ime i prezime i adresa. CROATIA osiguranje provjeriti će ima li Korisnik temeljem zaključenih ugovora o osiguranju pravo na korištenje Dobre Prilike sukladno Općim uvjetima te odobriti/odbiti zahtjev za registracijom

Ø  Izdavanje i dostava kartice Dobre Prilike u fizičkom i/ili digitalnom obliku

Ø  Korištenje pogodnosti Dobre Prilike

o   uključuje korištenje popusta na kupnju proizvoda ili pružanja usluga kod Partnera. Kako bi Korisnici mogli ostvariti pogodnosti Dobre prilike, moraju se identificirati Karticom na prodajnom mjestu Partnera. Pri korištenju kartice Partnerima je dostupan isključivo podatak o valjanom članstvu Korisnika, odnosno autorizacija izvršene transakcije. U odnosu na pojedine Partnere kod kojih je ograničen iznos korištenja popusta, CROATIA osiguranje evidentira autorizirane transakcije

o   uključuje sudjelovanje u nagradnim igrama Korisnika Dobre prilike

Kontakt podaci Korisnika (email, telefon) nisu nužni za registraciju i provedbu Dobre Prilike. Međutim, kako bi Korisnici bili pravovremeno informirani o svim pogodnostima Dobre prilike i Partnerima, u skladu s legitimnim interesom CROATIA osiguranje koristiti će kontakt podatke zaprimljene kod registracije, ili prilikom sklapanja i izvršavanja ugovora o osiguranju, te će informirati Korisnike o aktualnim novostima putem elektroničke pošte i/Ili telefona. Korisnik u svakom trenutku može prigovoriti izravnom zaprimanju ovakvih poruka/poziva. Informacije o pogodnostima biti će dostupne i putem web stranice www.crosig.hr i u mobilnoj aplikaciji Moja Croatia.

Kontakt podaci Korisnika (email, telefon) prikupljeni tijekom registracije u Dobru priliku, u skladu s legitimnim interesom CROATIA osiguranja koristiti će se i u svrhu pružanja usluge Korisničke podrške, dostave obavijesti o bitnim činjenicama iz ugovora o osiguranju, pružanja mišljenja o proizvodima i uslugama CROATIA osiguranja, aktivacije usluge elektroničke komunikacije, obavještavanja o novim proizvodima ili isteku ugovora o osiguranju.

Korisnik u svakom trenutku može prigovoriti korištenju njegovih kontakt podataka u gore navedene svrhe.

Osobni podaci korisnika biti će pohranjeni za vrijeme trajanja prava na članstvo u Dobroj prilici. U slučaju pokrenutih upravnih, sudskih i drugih postupaka osobni podaci Korisnika mogu biti pohranjeni i na dulje razdoblje odnosno do pravomoćnosti odluke ili do okončanja postupka po izvanrednim pravnim lijekovima.

Vaša prava u obradi podataka uključuju:

·         pravo na pristup: u svakom trenutku možete nam se javiti da biste saznali obrađuju li se Vaši osobni podaci. Ako se podaci obrađuju, možete im zatražiti pristup.  Na Vaš zahtjev, poslati ćemo Vam jednu kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Ako zatražite dodatne kopije, može Vam biti naplaćena naknada za administrativne troškove

·         pravo na ispravak: ako su Vaši osobni podaci koje obrađujemo netočni, u bilo kojem trenutku možete od nas zatražiti da ih ispravimo, a ukoliko su oni nepotpuni, imate ih pravo dopuniti

·         pravo na brisanje: možete od nas zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka ako više ne postoji pravna osnova za daljnju obradu i pohranu

·         pravo na ograničenje obrade: možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka u slučaju da:

o   osporavate točnost svojih osobnih podataka tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti tih podataka

o   je obrada podataka nezakonita, ali se protivite brisanju i umjesto toga tražite ograničenje obrade tih podataka

o   vaši podaci više nisu potrebni za postizanje svrhe u koju ste ih dali, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva

o   ste uložili prigovor na obradu i ona će biti ograničena dok se prigovor ne riješi.

·         pravo na prigovor: u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka i izradu profila ako ih obrađujemo na temelju naših legitimnih interesa. Vaše osobne podatke više nećemo obrađivati nakon što uložite prigovor, osim ako postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili zbog postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Ako ste uložili prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga, Vaše osobne podatke više nećemo obrađivati u te svrhe.

·         pravo na pritužbu: ako smatrate da smo obradom Vaših osobnih podataka prekršili Opću uredbu o zaštiti podataka ili druge propise u vezi sa zaštitom osobnih podataka, možete se javiti našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka čije smo kontakt podatke naveli niže. U svakom slučaju, imate pravo podnijeti pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadzornom tijelu unutar EU-a.

·         pravo na povlačenje privole: u slučajevima u kojima se obrada temelji na privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Svoja prava možete zatražiti:

·         e-mailom na zastitapodataka@crosig.hr

·         telefonom na 072 00 1884 — radnim danom od 8 do 20 sati te subotom od 8 do 15 sati

·         na adresi CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb.

Da bismo Vas dodatno zaštitili, nakon što dobijemo Vaš zahtjev, možemo od Vas zatražiti dodatne informacije da bismo potvrdili da ste zaista Vi podnijeli zahtjev.
 

IX. PRIMJENA OPĆIH UVJETA

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 21.11.2022. godine.

CROATIA osiguranje može u bilo kojem trenutku donijeti odluku o prestanku provođenja Dobre prilike, o čemu će Korisnici biti obaviješteni na odgovarajući način.

Radi ostvarenja svojih prava iz ovih Općih uvjeta Korisnici se mogu javiti Kontaktnom centru CROATIA osiguranja na broj 072 00 1884 ili putem e-maila info@crosig.hr.