Pravila nagradne igre

Temeljem članka 3. st. 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), trgovačko društvo CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33 , OIB 26187994862 (u daljnjem tekstu: Priređivač / CO) dana 2. lipnja 2021.godine donosi sljedeća

 

P R A V I L A

Nagradne igre «Sunčana prilika»

 

Uvodne odredbe

Članak 1.

Priređivač priređuje nagradnu igru pod nazivom „Sunčana prilika“  (u daljnjem tekstu: Nagradna igra).

 

Uvjeti sudjelovanja

Članak 2.

Svrha Nagradne igre je promoviranje programa pogodnosti Dobra prilika za klijente CROATIA osiguranja.

 

Članak 3.

Nagradna igra provodit će se u razdoblju od 05. srpnja 2021. g. do 05. rujna 2021. g. te će biti podijeljena u 3 (tri) nagradna kola, svako kolo u trajanju od 7 (sedam) dana, odnosno izvršit će se ukupno 3 (tri) izvlačenja nagrada.

 

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe, korisnici programa Dobra prilika.  Korisnik programa Dobra prilika je klijent CROATIA osiguranja koji se registrirao u program Dobra prilika i na kojeg se primjenjuju Opći uvjeti za korisnike programa Dobra prilika (u daljnjem tekstu: Sudionik).  

Kako bi ostvario mogućnost osvajanja nagrade u Nagradnoj igri, Sudionik treba u razdoblju trajanja Nagradne igre u bilo kojem od 3 (tri) kola Nagradne igre na internetskoj stranici Priređivača https://crosig.hr/dobra-prilika/natjecaj/ ili putem mobilne aplikacije Moja Croatia sudjelovati u kvizu znanja i točno odgovoriti na dva pitanja u vezi s programom Dobra prilika. Nakon što Sudionik odgovori na dva pitanja u kvizu znanja na internetskoj stranici Priređivača https://crosig.hr/dobra-prilika/natjecaj/, mora na obrascu unijeti svoje kontakt podatke (ime i prezime, adresa, grad, e-mail, telefon i OIB) te će nakon izvršene prijave dobiti vizualnu potvrdu o sudjelovanju u Nagradnoj igri putem internetske stranice. Nakon što Sudionik odgovori na dva pitanja u kvizu znanja u mobilnoj aplikaciji Moja Croatia, dobit će vizualnu potvrdu o sudjelovanju u Nagradnoj igri u mobilnoj aplikaciji Moja Croatia.

 

Korisnici Dobre prilike će o nagradnoj igri biti obaviješteni putem newslettera koji će primiti putem kontakata: e-maila, sms-a ili push poruke putem mobilne aplikacije Moja Croatia.

Sudionik ima pravo sudjelovati u svakom kolu Nagradne igre.

Sudionik može u izvlačenju nagrada svakog kola Nagradne igre sudjelovati temeljem samo jedne prijave za sudjelovanjem u kvizu znanja Nagradne igre.

 

Članak 5.

U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati radnici Priređivača te članovi njegove uže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).

 

Nagradni fond

Članak 6.

Ukupni fond Nagradne igre iznosi 49.420,10 kn (slovima: četrdeset devet tisuća četiri stotine dvadeset kuna i deset lipa) i sastoji se od sljedećih nagrada koje Sudionik ima priliku osvojiti u za to predviđenim razdobljima (kolima):

 

1. Kolo - razdoblje od 05.07.2021. do 11.07.2021.:

3 nagrade:

  • Prva nagrada je 7 noćenja u hotelu Sheraton Dubrovnik, klasičan apartman za dvoje odraslih i dvoje djece, puni pansion, u terminu 18.08.2021. do 25.08.2021., vrijednost prve nagrade je 24.000,00 kn.
  • Druga nagrada je lounge garnitura Allibert Carolina, sive boje, sadrži stolić, dvije fotelje i dvosjed s jastucima, vrijednost druge nagrade je 2.799,00 kn.
  • Treća nagrada je Bella Donna viseća fotelja s njihaljkom i jastuk za sjedenje, bež boje, vrijednost treće nagrade je 2.029,00 kn.

Ukupna vrijednost sve tri nagrade 1. kola je 28.828,00 kn.

 

2. Kolo - razdoblje od 02.08.2021. do 08.08.2021.:

3 nagrade:

  • 2 noćenja u Glamping Village Terme Tuhelj, mobilna kućica Vita Couple za dvije osobe, uključen doručak u košarici, korištenje Glamping wellness oaze u Glamping village naselju, neograničeno kupanje na bazenima Vodenog planeta, u terminu od 15.09.2021. do 31.12.2021., pojedinačna vrijednost svake nagrade 4.180,00 kn.

Ukupna vrijednost sve tri nagrade 2. kola je 12.540,00 kn.

 

3. Kolo - razdoblje od 30.08.2021. do 05.09.2021.:

3 nagrade:

  • Prva nagrada je drveno igralište za djecu Cortum Hillside s tornjem, toboganom, dvije ljuljačke i pješčanikom, vrijednosti prve nagrade je 4.749,05 kn.
  • Druga nagrada je stol za stolni tenis TT-3013, vrijednost druge nagrade je 1.804,05 kn.
  • Treća nagrada je trampolin sa zaštitnom mrežom 366 cm, vrijednost treće nagrade je 1.499,00 kn.

Ukupna vrijednost sve tri nagrade 3. kola je 8.052,10 kn.

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 49.420,10 kn.

Nagrade nije moguće zamijeniti za novac.

 

Način izvlačenja nagrada

Članak 7.

Izvlačenje dobitnika provest će se slučajnim odabirom iz liste Sudionika koji su točno odgovorili na dva pitanja u kvizu znanja i unijeli svoje kontakt podatke na internetskoj stranici Priređivača https://crosig.hr/dobra-prilika/natjecaj/ ili odigrali kviz u mobilnoj aplikaciji Moja Croatia te time stekli pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri, a prema kriterijima iz čl. 4. ovih Pravila. Izvlačenje dobitnika bit će kompjutersko, putem web servisa www.random.org.  U slučaju da izvučeni dobitnik nije zadovoljio uvjete iz čl. 4 ovih Pravila bit će izvučen drugi dobitnik. Tijekom izvlačenja dobitnika izradit će se zapisnik koji će sadržavati ime i prezime, adresu prebivališta, OIB, e-mail adresu i broj telefona svih dobitnika

 

Članak 8.

Svaki Sudionik Nagradne igre može biti dobitnikom samo jedne nagrade iz ukupnog fonda nagrada.

 

Članak 9.

Dobitnici nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade niti isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade.

Priređivač snosi troškove nabave nagrada iz nagradnog fonda.

 

Vrijeme i mjesto izvlačenja nagrada

Članak 10.

Izvlačenje nagrada navedenih u čl.6 Pravila održat će se u sljedećim terminima:

  1. 13.7.2021.g. u 10 sati, za razdoblje od 05.07.2021. do 11.07.2021.
  2. 10.8.2021.g. u 10 sati, za razdoblje od 02.08.2021. do 08.08.2021.
  3. 7.9.2021.g. u 10 sati, za razdoblje od 30.08.2021. do 05.09.2021.

Mjesto izvlačenja nagrada odvijat će se u prostorijama Priređivača, Poslovni centar Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33. Kompjutorsko izvlačenje nagrada će nadgledati tročlano povjerenstvo koje će sačinjavati tri predstavnika Priređivača.

 

Članak 11.

Imena dobitnika bit će objavljena na web stranici Priređivača https://crosig.hr/dobra-prilika/natjecaj/, u roku od 3 (tri) dana nakon svakog izvršenog izvlačenja.

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni elektroničkom poštom i telefonskim pozivom o načinu preuzimanja nagrada u roku od 3 (tri) dana nakon svakog izvršenog kola izvlačenja.

 

Članak 12.

Priređivač je dužan u roku od 15 (petnaest) dana od dana svakog izvršenog izvlačenja nagrada preporučenom poštom poslati dobitnicima nagradu iz čl.6., na adresu koju je Sudionik koji je dobitnik nagrade odredio prilikom komunikacije s djelatnicima Priređivača, kao točnu adresu na kojoj je u mogućnosti preuzeti nagradu.

 

Ako se  preporučena pošiljka vrati pošiljatelju odnosno Priređivaču s napomenom „Obaviješten, nije podigao pošiljku“, za potrebe ove Nagradne igre smatrat će se da dobitnik nagrade istu nije preuzeo te u tom slučaju u roku od 1 (mjeseca) mjeseca od dana izvlačenja nagrade mora podnijeti pisani zahtjev na e-mail adresu dobra.prilika@crosig.hr u kojem traži ponovno slanje pošiljke, odnosno nagrade. Zahtjev za ponovnim slanjem pošiljke Sudionik Nagradne igre može podnijeti samo jednom.

Priređivač je dužan popis nepreuzetih nagrada dostaviti Ministarstvu financija te provesti javnu prodaju istih sukladno odredbama Općeg poreznog zakona te tako dobiveni novac uplatiti u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

Članak 13.

Sve obveze Priređivača prema dobitnicima prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika ili po njemu ovlaštene osobe.

 

Članak 14.

U slučaju da se u Nagradnu igru uključi manje Sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, Priređivač će podijeliti onoliko nagrada koliko je Sudionika sudjelovalo u Nagradnoj igri. Nepodijeljene nagrade će se prodati na javnom natječaju, a sredstva prikupljena od prodaje bit će uplaćena na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

 Članak 15.

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti koje Priređivač nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o otkazu, prekidu ili mirovanju Nagradne igre biti obaviješteni putem internetskih stranica Priređivača Nagradne igre.

 

Članak 16.

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što budu objavljena na internetskoj stranici Priređivača https://crosig.hr/dobra-prilika/natjecaj/.

 

Članak 17.

Priređivač se obvezuje 5% od utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

 

Članak 18.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

Za pravila nagradne akcije pribavljena je suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske.

 

KLASA:  UP/I-460-02/21-01/255

URBROJ: 513-07-21-01-21-2                                                                               

Od dana 9. lipnja 2021.