Opći uvjeti za članove programa Croatia FIT

I. POJMOVI KOJI SE KORISTE U OPĆIM UVJETIMA

U ovim Općim uvjetima za članove Programa Croatia FIT (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) koriste se pojmovi koji imaju sljedeće značenje:

Korisnik: fizička osoba, koja ima aktivan korisnički račun u Moja Croatia mobilnoj aplikaciji.

Član: korisnik koji se registrirao u Program i na kojeg se primjenjuju Opći uvjeti.

­Moja Croatia mobilna aplikacija: softverski program CROATIA osiguranja koji Korisnik ima instaliran na svojemu mobilnom telefonu.

Program: Program označava procese i postupke promoviranja tjelesne aktivnosti kojim Organizator potiče i promovira zdrav način života Člana i brigu o zdravlju te na taj način pridonosi općem zdravlju u RH i jača društvenu odgovornost Organizatora. Praćenjem tjelesne aktivnosti Člana, Organizator izračunava ukupan broj koraka i prosječan broj koraka u unaprijed određenim vremenskim razdobljima, na temelju čega Član može biti nagrađen. Redovno praćenje tjelesne aktivnosti Člana podrazumijeva praćenje broja koraka u trenutcima kad je Član to omogućio u Moja Croatia mobilnoj aplikaciji neovisno o tekućem nagradnom natjecanju.

Organizator: CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb.

­Deaktivacija pristupa: postupak kojim Organizator na zahtjev Člana trajno onemogućuje korištenje izdanih korisničkih podataka. Nakon Deaktivacije pristupa Član može podnijeti zahtjev za novi pristup Programu.

­Natjecanje: način osvajanja nagrada za aktivnosti kretanja i broja koraka registriranih u promatranom razdoblju koji se određuju u Moja Croatia mobilnoj aplikaciji.

­Značke: oznake da je Član ostvario određeni, unaprijed opisani uspjeh tijekom korištenja Programa (npr. značka za prve zabilježene korake i slično).

­Koraci: aktivnost kretanja koju očita, tj. registrira operativni sustav mobitela Člana, a izvorno se pohranjuje u informacijskim sustavima društava Google i Apple koji služe kao izvor podataka za Program.

 

II. UVJETI ZA ULAZAK KORISNIKA U PROGRAM

Pravo registracije u Program ima Korisnik. Korisnik prihvaća ove Opće uvjete klikom na pristupnu poveznicu na kojoj se nalazi opis Programa i ovi Opći uvjeti te na taj način postaje Članom Programa. Ulazak Korisnika u Program dobrovoljan je i besplatan.

Ulaskom u Program Član potvrđuje da će aktivnosti kretanja, odnosno korake izvršavati osobno. Članstvo u Programu nije prenosivo te se isključuje i smatra nedopuštenim bilo kakav oblik prijenosa članstva u Programu s Člana na druge osobe.

 

III. NAGRADE

Organizator nagrađuje Članove na temelju aktivnosti kretanja i broja koraka

koji je Član prohodao i koji su registrirani u informacijskim sustavima društava Google i Apple. Nagrade se dodjeljuju na kraju promatranog razdoblja navedenog u natjecanju, na temelju broja koraka zabilježenih u kalendarskom mjesecu za koji Organizator dodjeljuje nagrade.

Član ima pravo dobiti najviše 1 (jednu) nagradu u razdoblju od 6 (šest) mjeseci, odnosno najviše 2 (dvije) nagrade u razdoblju od 12 (dvanaest) mjeseci. Ovo se pravilo ne odnosi na dodjelu godišnje nagrade, odnosno Član koji je u jednoj kalendarskoj godini već osvojio 2 (dvije) nagrade, može dobiti i godišnju nagradu.

Program predviđa dvije vrste načina osvajanja nagrada:

1. Osvajanje nagrada uz natjecanje – svako natjecanje bit će najavljeno putem Moja Croatia mobilne aplikacije. U najavi natjecanja bit će naveden datum početka i datum završetka natjecanja, potrebni preduvjeti za uključivanje Člana u natjecanje te zadaci koje je potrebno ispuniti kako bi se smatralo da je Član završio natjecanje i ostvario mogućnost osvajanja nagrade. Član može ostvariti pravo na nagradu ako je potvrdio da želi nagradu na način da je klikom označio „želim nagradu“ u Moja Croatia mobilnoj aplikaciji. Program predviđa dvije vrste natjecanja:

 a) Pojedinačno natjecanje prema prosječnoj tjelesnoj aktivnosti – za ostvarivanje prava na nagradu unutar svakog pojedinačnog natjecanja Član mora imati određene značke. Značke koje su ostvarene u određenom natjecanju preduvjet su za osvajanje nagrade.

Moja Croatia mobilna aplikacija svrstat će Članove u težinske kategorije ovisno o prethodnoj razini aktivnosti kretanja. Članovi koji su u Programu manje od 30 (trideset) dana bit će svrstani u najnižu kategoriju, odnosno za osvajanje nagrade morat će ostvariti najmanju razinu tjelesne aktivnosti. Svi ostali Članovi bit će svrstani u najnižu, srednju, odnosno najvišu kategoriju, ovisno o razini tjelesne aktivnosti u proteklih 30 (trideset) dana. Težinska kategorija definirat će prag za osvajanje nagrade svakom pojedinom Članu, a pragovi će biti određeni u Moja Croatia mobilnoj aplikaciji.

Vrijednost svake nagrade iznosi od 50,00 kuna (6,64 €) do 5.000,00 kuna (663,61 €).

b) Pojedinačno natjecanje prema postavljenom dnevnom ciljuza ostvarivanje prava na nagradu unutar svakog pojedinačnog natjecanja Član mora imati određene značke. Značke koje su potrebne za sudjelovanje u određenom natjecanju bit će navedene u najavi natjecanja.

Član mora ispuniti zadani zadatak vezan za dnevni cilj aktivnosti kretanja koji je prethodno sam postavio u Moja Croatia mobilnoj aplikaciji kako bi osvojio značku i ostvario mogućnost osvajanja nagrade. U slučaju da Član tijekom trajanja određenog natjecanja promijeni svoj dnevni cilj aktivnosti kretanja, promijenit će mu se i uvjeti za ostvarivanje nagrade.

Vrijednost svake nagrade iznosi od 50,00 kuna (6,64 €) do 5.000,00 kuna (663,61 €).

2. Osvajanje nagrada bez natjecanja – Program predviđa dvije kategorije nagrada bez natjecanja.

a) Značke – svaka značka ima posebno opisane uvjete i razine aktivnosti kretanja koji se trebaju ispuniti za ostvarivanje prava na nju. Ispunjavanjem uvjeta za pojedinu značku, Član pokazuje naprednu brigu za vlastito zdravlje, ali i ostvaruje priliku za osvajanje nagrada. Za pojedine značke bit će propisani posebni uvjeti navedeni u Moja Croatia mobilnoj aplikaciji.

Vrijednost svake nagrade iznosi od 20,00 kuna (2,65 €) do 1.000,00 kuna (132,72 €).

b) Godišnja nagrada – program predviđa dvije kategorije godišnjih nagrada:

i. Osiguranje od nezgode FIT Protekt – ovu nagradu dobivaju Članovi koji imaju važeću policu Croatia dopunskog zdravstvenog osiguranja ili Croatia dodatnog zdravstvenog osiguranja u trenutku ostvarivanja prava na godišnju nagradu, a tijekom 12 mjeseci (365 dana, odnosno 366 dana ako je prijestupna godina) osvoje ukupno 6 znački, koje daju pravo na nagrade, za vrijeme trajanja natjecanja. Članovi koji ispune sve navedene uvjete, ostvaruju pravo na osiguranje od nezgode FIT Protekt, koje nije dostupno u slobodnoj prodaji osigurateljnih proizvoda. Podaci o pokrićima bit će objavljeni na web stranici www.crosig.hr.

ii. Poklon-bon za ugovaranje Croatia dopunskog zdravstvenog osiguranja ili Croatia dodatnog zdravstvenog osiguranja – ovu nagradu dobivaju Članovi koji nemaju važeću policu Croatia dopunskog zdravstvenog osiguranja ili Croatia dodatnog zdravstvenog osiguranja u trenutku ostvarivanja prava na godišnju nagradu, a tijekom 12 mjeseci (365 dana, odnosno 366 dana ako je prijestupna godina) osvoje ukupno 6 znački, koje daju pravo na nagrade, za vrijeme trajanja natjecanja. Članovi koji ispune sve navedene uvjete, ostvaruju pravo na poklon-bon u vrijednosti od 200,00 kn (26,54 €) za ugovaranje individualnog Croatia dopunskog zdravstvenog osiguranja ili Croatia dodatnog zdravstvenog osiguranja po standardnom cjeniku osiguratelja. Poklon-bon izdaje se u digitalnom obliku.

 

IV. OBJAVA REZULTATA I DOBITNIKA

Prilikom svake vrste nagrađivanja ime, prezime i mjesto stanovanja Članova koji su osvojili nagrade bit će javno objavljeni u Moja Croatia mobilnoj aplikaciji.

 

V. DOSTAVA I PREUZIMANJE NAGRADA

Organizator je dužan u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave dobitnika nagrada preporučenom poštom poslati dobitnicima nagradu i uputu o načinu korištenja nagrada na adresu koju je Član, koji je dobitnik nagrade, odredio prilikom komunikacije s radnicima Organizatora, kao točnu adresu na kojoj je u mogućnosti preuzeti nagradu.

Ako se preporučena pošiljka vrati pošiljatelju, odnosno Organizatoru, s napomenom „Obaviješten, nije podigao pošiljku“, smatrat će se da dobitnik nagrade istu nije preuzeo te u tom slučaju u roku od 2 (dva) mjeseca od dana objave dobitnik nagrade mora podnijeti pisani zahtjev na e-mail adresu info@crosig.hr u kojem traži ponovno slanje pošiljke, odnosno nagrade. Zahtjev za ponovnim slanjem pošiljke Član može podnijeti samo jednom.

U slučaju da nagrada nije u fizičkom obliku, ista će biti dostavljena u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave dobitniku nagrade na e-mail adresu kojom je Član registriran u Moja Croatia mobilnu aplikaciju.

 

VI. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

CROATIA osiguranje d. d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB 26187994862 kao voditelj obrade osobnih podataka i Organizator programa Moj klub zdravlja (dalje u tekstu: Organizator) štiti privatnost Člana/Korisnika i obrađuje samo one osobne podatke Članova/Korisnika koji su nužni za svrhu za koju su prikupljeni. Uz dozvolu Člana, osobni podaci Člana prikupljaju se iz Google Fit aplikacije i/ili Google Fit servis (API) ili Apple Health aplikacije i pohranjuju kod Organizatora.

Osobni podaci Člana/Korisnika pohranjeni su na informacijskim sustavima Organizatora i izvršitelja obrade, unutar Europskog gospodarskog prostora, te se poduzimaju tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju zaštitu osobnih podataka i odgovarajuću razinu sigurnosti kako bi isti bili sačuvani od neovlaštenog pristupa, brisanja, mijenjanja ili gubitka podataka.

 1. Svrha obrade osobnih podataka

U Programu mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje imaju aktivan korisnički račun u Moja Croatia mobilnoj aplikaciji. Za sudjelovanje u Programu Korisnik Moja Croatia mobilne aplikacije prihvaća opće uvjete Programa i postaje korisnik Programa odnosno Član.

Članovi Programa osvajaju značke u skladu s posebnim uvjetima. Obrada osobnih podataka Člana/Korisnika nužna je za poduzimanje radnji koje su potrebne kako bi Korisnik pristupio Programu i izvršavanje prava i obveza Člana i Organizatora iz Programa.

Osobni podaci Člana Programa obrađuju se u svrhu praćenja njegove tjelesne aktivnosti i dodjele nagrada u skladu s postignućima unutar Programa i posebnim uvjetima natjecanja.

U svrhu ostvarenja svih pogodnosti Programa i nesmetanog rada mobilne aplikacije Moja Croatia, nužno je prikupljanje osobnih podataka Članova radi automatiziranog praćenja tjelesne aktivnosti.

Osobni podaci Članova prikupljaju se putem korisničkog računa u mobilnoj aplikaciji Moja Croatia. Za aktivaciju praćenja tjelesne aktivnosti nužno je prikupljanje osobnih podataka i davanje dozvole kroz sustav dozvola u operativnom sustavu na mobilnom uređaju Člana.

Bez davanja dozvola nije moguće prikupljanje podataka u svrhu praćenja tjelesne aktivnosti Člana niti osvajanje nagrada u Programu.

Svaka dozvola Člana bit će zasebno uključena sve dok ju Član pojedinačno ne isključi, ali Moja Croatia mobilna aplikacija prikuplja podatke tek nakon što su dozvole uključene.

Osobni podaci pohranjuju se na poslužitelje Organizatora. Organizator prati tjelesnu aktivnost Člana i na temelju toga radi statistike tjelesne aktivnosti Članova.

 a) Dozvola za pristupanje Google računu Članaako Član pristupa Programu putem mobilnog uređaja baziranog na Android operativnom sustavu, prethodno je obvezan omogućiti Moja Croatia mobilnoj aplikaciji pristup svojem Google računu, kako bi Moja Croatia mobilna aplikacija kao izvor podataka o tjelesnoj aktivnosti Člana mogla koristiti Google Fit aplikaciju i/ili Google Fit servis (API). Član u svakom trenutku može opozvati pristup Moja Croatia aplikacije svojem Google računu, u kojem slučaju i dalje ostaje Član Programa, no ne može sudjelovati u osvajanju nagrada, kao ni koristiti funkcionalnosti Programa za praćenje tjelesne aktivnosti.

b) Podaci o prijeđenoj udaljenosti i broju korakaMoja Croatia mobilna aplikacija na temelju dozvole Člana prikuplja podatke o udaljenosti i ostvarenom broju koraka Člana putem Apple Health aplikacije, odnosno Google Fit aplikacije i/ili Google Fit servisa (API). Podaci o prijeđenoj udaljenosti i broju koraka nužni su za prikaz fizičke aktivnosti Članova u skladu s uvjetima Programa.

 c) Podaci o prijeđenoj nadmorskoj visiniMoja Croatia mobilna aplikacija prikuplja podatke o prijeđenoj nadmorskoj visini Člana putem Apple Health aplikacije, odnosno Google Fit aplikacije i/ili Google Fit servisa (API). Podaci o prijeđenoj nadmorskoj visini nužni su za prikaz fizičke aktivnosti Člana u skladu s uvjetima Programa.

d) Podaci o lokaciji – Moja Croatia mobilna aplikacija prikuplja podatke o lokaciji Člana putem Google Fit aplikacije i/ili Google Fit servisa (API). Podaci o lokaciji nužni su za prikaz fizičke aktivnosti Člana u skladu s uvjetima Programa.

2. Stanje internetske mreže

Moja Croatia mobilna aplikacija prikuplja podatke o prijeđenoj udaljenosti, broju koraka, nadmorskoj visini i lokaciji u stvarnom vremenu onda kada se podaci prikupljaju iz Google Fit aplikacije i/ili Google Fit servisa (API).

Ako se podaci o prijeđenoj udaljenosti i broju koraka te nadmorskoj visini prikupljaju iz Apple Health aplikacije, potrebno je pokrenuti Moja Croatia mobilnu aplikaciju na mobilnom uređaju Člana radi prikupljanja i sinkronizacije podataka.

Ako se veza s mrežom prekine, u Moja Croatia mobilnoj aplikaciji Član neće moći vidjeti trenutačno stanje tjelesne aktivnosti sve do ponovnog spajanja na internetsku mrežu i uključivanja Moja Croatia mobilne aplikacije kada će podatke prikupiti Moja Croatia mobilna aplikacija putem Apple Health aplikacije, odnosno Google Fit aplikacije i/ili Google Fit servisa (API).

3. Kategorija podataka

U svrhu pristupanja Korisnika i odobrenja članstva u Programu Organizator koristi nužne osobne podatke Korisnika kao što su podaci o aktivnom korisničkom računu na Moja Croatia mobilnoj aplikaciji i važećoj polici Croatia dopunskog zdravstvenog osiguranja i/ili Croatia dodatnog zdravstvenog osiguranja, odnosno drugoj važećoj polici osiguranja. U svrhu praćenja tjelesne aktivnosti u skladu s uvjetima Programa, Moja Croatia mobilna aplikacija prikuplja sljedeće podatke:

­Permissions – dozvole za prikupljanje podataka

­Vrijeme

­Broj koraka

­Nadmorska visina

­Udaljenost

­Lokacija.

Podaci Članova koji se obrađuju u svrhu prezentacije fizičke aktivnosti Člana Programa analiziraju se na skupnoj razini te ne ukazuju na identitet Člana.

Budući da se osobni podaci Člana prikupljaju putem Apple Health aplikacije, odnosno Google Fit aplikacije i/ili Google Fit servisa (API) i da sinkronizacija podataka ovisi o stanju internetske mreže, Organizator nije odgovaran za ispravnost rada Apple Health aplikacije, odnosno Google Fit aplikacije i/ili Google Fit servisa (API) kao ni za točnost i ažurnost prikupljenih podataka.

4. Razdoblje pohrane podataka

Osobni podaci Člana pohranjuju se do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima Progama, a najduže 12 mjeseci od izlaska iz Programa, odnosno do rješavanja prigovora Člana nakon kojeg roka će biti anonimizirani.

Član može u bilo kojem trenutku Deaktivirati pristup Programu ili Moja Croatia mobilnoj aplikaciji i njegov korisnički račun i podaci prikupljeni u Programu bit će anonimizirani.

5. Kategorije primatelja podataka

U svrhu pružanja usluga iz Programa izvršitelj obrađuje osobne podatke uime Organizatora.

6. Zaštita podataka

Organizator i izvršitelj obrade poduzimaju tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju zaštitu osobnih podataka i odgovarajuću razinu sigurnosti.

7.  Prava Korisnika/Članova

a)  Pravo na pristup – u svakom trenutku imate pravo kontaktirati nas i dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje imate pravo u vezi sa zaštitom osobnih podataka.

b)  Pravo na ispravak – ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni, u bilo kojem trenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ako su nepotpuni, imate ih pravo dopuniti.

c)  Pravo na brisanje – imate pravo tražiti nas brisanje svojih osobnih podataka ako ih nezakonito obrađujemo ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade. Postoje razlozi koji onemogućuju trenutno brisanje, primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a o čemu ćete biti obaviješteni u odnosu na svaki pojedini zahtjev.

d) Pravo na ograničenje obrade – možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

i. ako osporavate točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti tih podataka

ii. ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umjesto toga tražite ograničenje uporabe tih podataka

iii. ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva.

e)  Pravo na prenosivost podataka – imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se u potpunosti automatiziranim putem.

f)  Pravo na pritužbu – ako smatrate da smo obradom Vaših osobnih podataka prekršili Opću uredbu o zaštiti podataka ili druge propise u vezi sa zaštitom osobnih podataka, molimo da se obratite našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka kako bismo razriješili sporna pitanja. Svakako imate pravo podnijeti pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadzornom tijelu unutar EU-a.

Ostvarenje navedenih prava možete zatražiti na sljedeće kontakte:

  • ­službenik za zaštitu podataka: e-mailom na zastitapodataka@crosig.hr
  • ­korisnička podrška: e-mailom na info@crosig.hr ili na info telefon 072 001884
  • na adresi Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb te u svakoj našoj poslovnici.

U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta, čime štitimo vaša prava i privatnost. Ako su vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, posebice zbog njihova učestalog ponavljanja, možemo naplatiti administrativnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu. Ako zahtjev podnesete elektroničkim putem, osim ako ne zatražite drukčije, informacije vam pružamo u uobičajenom elektroničkom obliku.

 

VII. PRAVO NA PRIGOVOR I KONTAKT

Član ima pravo podnijeti pisani prigovor Organizatoru u roku od 30 (trideset) dana od dana objave nagrađenih Članova ukoliko smatra da su njegova prava povrijeđena. Organizator će odgovoriti u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je zaprimio pisani prigovor Člana.

Članovi se mogu obratiti na:

  • info@crosig.hr
  • telefonom na 072 00 1884.

 

VIII. PRIMJENA OPĆIH UVJETA

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 8. lipnja 2022. godine.

Organizator može u bilo kojem trenutku donijeti odluku o izmjeni sadržaja Programa, izmjeni ovih Općih uvjeta ili odluku o prestanku provođenja Programa, a o čemu će Članovi biti obaviješteni pisanim putem.