Osiguranje učenika i studenata

Brinuti znači razmišljati o situacijama za koje se nadate da se neće nikada dogoditi. Uz pristupačnu cijenu, ovim osiguranjem svojoj djeci osiguravate maksimalnu zaštitu.

Zašto ugovoriti Croatia osiguranje učenika i studenata?

Nezgode, u školi ili u igri, uobičajen su dio djetinjstva. Ugovaranjem ovog osiguranja, osiguravate isplatu naknade i pokrivate troškove liječenja u slučaju da se vašem djetetu, učeniku ili studentu dogodi nezgoda u školi, za vrijeme bavljenja sportom ili u slobodno vrijeme. Osiguranje djece mogu ugovoriti roditelji za vlastitu djecu ili škole za svoje učenike.


 • Pokriće je aktivno od prvog dana osiguranja, a pokriveni ste 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu
 • Dnevna naknada isplaćuje se i u slučaju izostanaka s online nastave
 • Pregled police osiguranja i brza prijava štete u mobilnoj aplikaciji Moja Croatia

Što je pokriveno?

 • Dnevna naknada zbog izostanka sa nastave
 • Prijelom kosti
 • Trajni invaliditet
 • Troškovi liječenja zbog nezgode
 • Ugriz psa
 • Gubitak trajnog zuba
 • Troškovi spašavanja helikopterom
 • Naknada za trošak estetske operacije
 • Posjekotina
 • Nošenje gipsa ili longete
 • Smrt zbog nezgode

Paketi

Policu je moguće ugovoriti u nekoliko modela koji se razlikuju cijenom i visinom naknada u slučaju nezgode. Ovisno o cijeni, moguće je ugovoriti više razine pokrića najčešćih rizika.

Godišnja cijena police
20 kn

undefined

30 kn

undefined

50 kn

undefined

 • Liječenje zbog nezgode

  do10.000 kn

  do undefined

  do10.000 kn

  do undefined

  do10.000 kn

  do undefined

 • Bolnička dnevna naknada

  120 kn

  undefined

  180 kn

  undefined

  270 kn

  undefined

 • Lom kostiju

  150 kn

  undefined

  200 kn

  undefined

  250 kn

  undefined

 • 100% trajni invaliditet

  112.500 kn

  undefined

  165.000 kn

  undefined

  240.000 kn

  undefined

 • Ugriz psa

  400 kn

  undefined

  400 kn

  undefined

  400 kn

  undefined

 • Troškovi spašavanja

  do15.000 kn

  do undefined

  do22.500 kn

  do undefined

  do32.500 kn

  do undefined

Korisne informacije

 • Što je sve nezgoda?

  Nezgode su iznenadni, slučajni događaji, koji za rezultat imaju tjelesnu ozljedu ili smrt. Nezgodama se smatraju događaji na koje niste mogli utjecati i koji su se dogodili bez vaše namjere.

 • Kako prijaviti nezgodu?

  Nezgodu ili nesretni slučaj možete prijaviti putem naše web stranice, kroz aplikaciju Moja Croatia, pozivom na telefonski broj 072 00 1884  ili posjetom najbližoj podružnici Croatia osiguranja. Status svoje prijave u stvarnom vremenu možete pratiti u aplikaciji Moja Croatia.

 • Tko može biti osiguran?

  Policom Osiguranja učenika i studenata možete osigurati djecu vrtićke i predškolske dobi, učenike osnovnih i srednjih škola te studente do 28 godina, bez obzira na njihovo zdravstveno stanje i opću radnu sposobnost.

 • Trajanje osiguranja?

  Osiguranje počinje 1. rujna u tekućoj godini, a rok za izradu police i uplatu premije je najkasnije 31. listopada.

 • Dinamika uplate

  Premija se plaća jednokratno.

 • Pokriva li polica i sportske aktivnosti djece?

  Nezgode tijekom rekreativnog bavljenja sportom u školi u potpunosti su pokrivene, dok su nezgode koje se dogode bavljenjem amaterskim sportom pokrivene s 50% iznosa visine naknade.

Imate pitanja?

Naši agenti su tu za vas! Ostavite nam svoje podatke i uskoro očekujte poziv.

Slanjem upita potvrđujete da ste u Informaciji o zaštiti osobnih podataka upoznati o njihovoj pohrani, čuvanju i obradi, te svojim ostalim pravima vezanima uz zaštitu osobnih podataka.