Programi Dodatnog zdravstvenog osiguranja

Detaljan pregled medicinskih usluga u pokriću i broj usluga/pregleda uključenih u pojedini program u jednoj osigurateljnoj godini.

 

Primarijus

Primarijus Plus

Sistematski pregled

Pregled liječnika specijaliste, laboratorijska dijagnostika: SE, KKS, GUK, trigliceridi, ukupni kolesterol, HDL-kolesterol, LDL- kolesterol, bilirubin, kreatinin, AST, ALT, GGT, mokraćna kiselina (acidum uricum), kompletna pretraga urina, EKG, UZ abdomena.

* Primarijus Plus dodatno uključuje: Žene: pregled ginekologa, vaginalni UZ i Papanicolau test, UZ dojki / Muškarci: pregled prostate, UZ prostate i PSA iznad 40 god.

1

1*

Specijalistički i subspecijalistički pregled

Internist (kardiolog, nefrolog, endokrinolog, gastroenterolog, imunolog, pulmolog, hematolog), neurolog, oftalmolog, ortoped, dermatovenerolog, kirurg, radiolog, ginekolog, fizijatar, otorinolaringolog, urolog, anesteziolog, onkolog, neurokirurg, psihijatar, spec. nuklearne medicine, pedijatar

2

3

Kontrolni pregled

Nakon obavljenog specijalističkog ili sistematskog pregleda

6

9

Medicinska dijagnostika

EKG, UZ srca i krvnih žila, EKG-Holter, 24 satni holter tlaka, ergometrija, spirometrija, UZV abdomena, UZ donjeg abdomena, UZ gornjeg abdomena, UZ dojke, UZ štitnjače, UZ oka, UZ prepona, UZ vrata, UZ pazuha, UZ testisa, UZ prostate, EEG, color doppler krvnih žila, EMNG gornjih ekstremiteta, EMNG donjih ekstremiteta, EVP, fundus, vidno polje po Goldmanu, kompjuterizirana perimetrija (Octopus), OCT, tonometrija, keratometrija, tonalna audiometrija, TCD, alergološko testiranje (prick test), bakteriološki brisevi (aerobi-anaerobi), bakteriološki ejakulat, bakteriološki bris ždrijela, bakteriološki bris nazofarinksa, bakteriološki bris uha, bakteriološki bris cerviksa, bakteriološki bris rodnice, bakteriološki bris uretre, bakteriološki bris rane, bakteriološke bris spojnice oka, bris na eozinofile, dokaz bakterija (aerobno), dokaz bakterija (anaerobno) - punktati i bioptati, iskašljaj (sputum), mikološki brisevi, bris na mikoplazmu i ureaplazmu, bris na klamidiju, bris na HPV, stolica bakteriološki, stolica na ciste i parazite, stolica na viruse, UZ zglobno-koštanog sustava, UZ mišića i tetiva, Papanicolau test i stupanj čistoće, vaginalni color doppler, UZ vaginalnom sondom, citološka obrada punktata, punkcija pod kontrolom UZ, TRUZ, uroflow test, urodinamika, dermatoskopija-mala, RTG snimanje koštanog sustava (jedna regija, dvije projekcije), specijalne RTG snimke, funkcionalne RTG snimke, radiološka obrada organa trbušne šupljine (RTG abdomena, nativno), radiološka obrada prsne šupljine (RTG srca i pluća do 2 pozicije), mamografija, denzitometrija, RTG želuca, pasaža crijeva, irigografija uretopijelografija, cistografija, flebografija, brzi H.pylori test, biopsija, biopsija uz endoskopiju, PHD

* Svaka usluga najviše 3x god. do ukupnog broja usluga.

9*

18*

Endoskopija

Oftalmoskopija, laringoskopija, bronhoskopija, fiberendoskopija, gastroskopija, kolonoskopija, kektoskopija, cistoskopija, kolposkopija

1

2

Laboratorijske pretrage

SE, KKS, DKS, PV, APTV, fibrinogen, TR, GUK, trigliceridi, ukupni kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, kompletna pretraga urina, bilirubin, konjugirani bilirubin, kreatinin, klirens kreatinina, urea, AST, ALT, GGT, AP, mokraćna kiselina (acidum uricum), OGTT, željezo, UIBC, TIBC, feritin, HbA1C, CRP, urea, Ca (krv), P (krv), urinokultura, stolica na okultno krvarenje, elektroliti (Na, K), Na-natrij, K-kalij, urea izdisajni test (Helicobacter pylori), H pylori Ag u stolici, At na H pylori (serologija), urin citološki, amilaze, ANA, RF, krvna grupa i Rh faktor, ASTO (antistreotolozinski titar), ASTA, RTC, LDH-Enzim laktat-dehidrogenaza, CK-Kreatin kinaza.

* Svaka usluga najviše 3x god. do ukupnog broja usluga.

10*

20*

Hormoni i tumorski markeri

T3, fT3, T4, fT4, TSH, anti TPO, anti Tg, PTH, DHEAS, LH, FSH, E2, prolaktin, progesteron, testosteron, beta HCG, AFP, PSA, fPSA, Ca 125, CEA, Ca 15-3, Ca 19-9, S-100, CYFRA, Ca

* Svaka usluga najviše 3x god. do ukupnog broja usluga.

5*

MR

Do dvije regije po pregledu, kontrastno sredstvo parcijalno uključeno.

1

CT

Do dvije regije po pregledu, kontrastno sredstvo parcijalno uključeno.

1

Ambulantna medicinska rehabilitacija

1 ciklus fizikalne terapije u trajanju do 10 dana (do 5 standardnih procedura u jednom danu) ili 1 ciklus terapije udarnim valom (do 5 tretmana u jednom ciklusu) ili 1 ciklus trakcija kralješnice (do 5 tretmana u jednom ciklusu) ili 1 ciklus MBS funkcionalne rehabilitacije nakon provedene ambulantne terapije (do 5 tretmana u jednom ciklusu).

1

Dentalno liječenje

Nužno liječenje zbog posljedica vanjskog udarca na čvrste prirodne zube, koje je započelo unutar 48 sati od datuma i vremena nezgode/ozljede i koje je izravna posljedica nesretnog slučaja nastalog tijekom razdoblja osiguranja. Osiguranik ima pravo na naknadu troškova uz obvezno sudjelovanje u visini od 30% u svim uslugama a najviše do iznosa od 132,72 € u osigurateljnoj godini.

do 132,72 €

Usluga Plus

Specijalistički pregledi, medicinska dijagnostika i laboratorijske usluge koje nisu u osnovnom sadržaju programa. Osiguranik ima pravo na naknadu troškova. Sve usluge moraju biti indicirane od liječnika specijaliste. Isključeni su terapijski postupci, operativni zahvati, ortopedska pomagala, lijekovi i ostale nenavedene usluge.

do 132,72 €