Croatia Stipendija

Osigurajte svojem djetetu kvalitetno obrazovanje ili financijsku podršku na početku samostalnog života i u slučaju da vam se nešto dogodi.

Croatia stipendija

Zašto ugovoriti osiguranje Croatia stipendija?

Uz policu Croatia Stipendija svojoj djeci osigurajte kvalitetno školovanje ili jednostavno lakši početak samostalnog života. Čak i ako se vama nešto dogodi i ne uspijete uplatiti cijeli ugovoreni iznos, vaše će dijete svejedno dobiti ugovorenu mjesečnu rentu.


 • Isplata mjesečne rente tijekom ugovorenog razdoblja
 • U slučaju smrti ugovaratelja, mjesečna renta se isplaćuje bez obveze daljnjeg plaćanja osiguranja*, odnosno isplata dodatnih 10.000 eura**
 • U slučaju smrti obaju roditelja u istom nesretnom događaju, djetetu se isplaćuje dvostruka mjesečna renta***

* Kod rente s obročnim plaćanjem premije za smrt ugovaratelja koji u trenutku smrti nije bio stariji od 65 godina, a osiguranje je trajalo najmanje 2 godine, osiguratelj isplaćuje osiguraniku mjesečnu rentu bez obveze daljnjeg plaćanja premije za osiguranike koji su u trenutku sklapanja ugovora mlađi od 18 godina.

** Za smrt ugovaratelja osiguranja zbog nesretnog slučaja za vrijeme odgode mjesečne rente osiguraniku se isplaćuje 10.000 eura. Odnosi se na odgođenu rentu s početkom isplate mjesečne rente najkasnije do 25. godine života osiguranika.

*** Odnosi se na rentu s obročnim plaćanjem premije za osiguranike koji su u trenutku sklapanja ugovora mlađi od 18 godina.

Što je pokriveno?

 • Isplata ugovorene mjesečne rente

Modeli osiguranja

Policu Croatia Stipendije moguće je ugovoriti u dva različita modela:
 • Odgođena renta

  Premija se uplaćuje jednokratno ili višekratno, a mjesečna isplata počinje najranije 5 godina od ugovaranja i može trajati od 5 do 20 godina.

 • Neodgođena renta

  Premija se plaća jednokratno, a isplata počinje već idući mjesec od ugovaranja osiguranja.

Ugovorite dodatnu zaštitu

 • Dopunsko osiguranje od posljedica nezgode

  U slučaju smrti uslijed nezgode isplatit će se osigurani iznos, a u slučaju trajne invalidnosti zbog nezgode isplatit će se postotak ugovorenog iznosa prema postotku trajnog invaliditeta dok se u slučaju boravka u bolnici zbog nesretnog slučaja isplaćuje dnevna naknada za liječenje. Može se ugovoriti od 14. godine djeteta.

Korisne informacije

 • Tko može biti osiguranik

  Djeca u dobi od 30 dana do 20 godina

 • Trajanje uplate premije

  Od 5 do 20 godina ili jednokratno

 • Razdoblje od uplate premije do početka isplate kod odgođene rente

  Od 5 do 20 godina

 • Trajanje isplate mjesečne rente

  Od 2 do 10 godina (najduže do 30. godine života)

 • Dinamika plaćanja

  Mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje i jednokratno plaćanje

 • Minimalna premija

  180 eura godišnje ili 1.000 eura ako se uplaćuje jednokratno

 • U kojoj je dobi djeteta moguća isplata

  Između 14. i 30. godine

Imate pitanja?

Naši agenti su tu za vas! Ostavite nam svoje podatke i uskoro očekujte poziv.

Slanjem upita potvrđujete da ste u Informaciji o zaštiti osobnih podataka upoznati o njihovoj pohrani, čuvanju i obradi, te svojim ostalim pravima vezanima uz zaštitu osobnih podataka.