Svima pogođenima potresom želimo izraziti suosjećanje uz želje za brz oporavak od nastale situacije. Pozivamo vas da štetu od potresa prema policama Croatia osiguranja fotografirate i prijavite putem web stranice ili mobilne aplikacije što prije kako biste mogli pristupiti sanaciji oštećenja!
Prijavite štetu

Dodatne informacije o investicijskom osiguranju života

Informacije o prinosima i kretanju cijena udjela investicijskih fondova

Osim informacija o prinosima fondova na slijedećim stranicama nalaze se Prospekt i Pravila fonda te Ključni podaci za ulagatelje fonda (KIID).

  • CROATIA INVEST: Prinose i kretanje cijene udjela fonda ZB PROTECT 2022 možete pratiti na web stranici www.zbi.hr
  • MULTI INVEST: Prinose i kretanje cijene udjela OTP MULTI fonda možete pratiti na web stranici www.otpinvest.hr
  • MULTI INVEST II: Prinose i kretanje cijene udjela OTP MULTI 2 fonda možete pratiti na web stranici www.otpinvest.hr
  • MULTI INVEST III: Prinose i kretanje cijene udjela OTP MULTI USD fonda možete pratiti na web stranici www.otpinvest.hr
  • CROATIA INVEST II: Prinose i kretanje cijene udjela fonda ZB COUL 2023 možete pratiti na web stranici www.zbi.hr
  • BOND LIFE i BOND LIFE II: Prinose i kretanje cijene udjela PBZ Bond fonda možete pratiti na web stranici www.pbzinvest.hr
  • COnservative Life: Prinose i kretanje cijene udjela InterCapital Global Bond fonda (ex Addiko Conservative) možete pratiti na web stranici www.icam.hr
  • CROATIA INVEST III: Prinose i kretanje cijene udjela fonda ZB COUL 2024 možete pratiti na web stranici www.zbi.hr